Entradas populares

miércoles, 19 de enero de 2011

abreviaturas

AP :                antero posterior

CC :               columna cervical

CL :                columna lumbar

CLS :             columna lumbosacra

CT :                columna toráxica o dorsal

DFP :             distancia foco placa

MC :               medio de contraste

PA :                posteroanterior

VC :                vértebra cervical

VT :                vértebra toráxica

VL :                vértebra lumbar

TC :                tomografía computada

ATM :             articulación temporomandibular

OAD :             oblicua anterior derecha

OAI :               oblicua anterior izquierda

DX:                 diagnostico

FX:                 fractura

CX:                 cirugía

TX:                 trauma

CAE:              conducto auricular externo

CAI:              conducto auricular interno

No hay comentarios:

Publicar un comentario